Zgłaszanie usterek

Zautomatyzuj i uprość proces zgłaszania w systemie CMMS. Przestań tracić czas na rozmowy telefoniczne lub szukanie maili ze zgłoszeniami od pracowników lub klientów.

Proste sposoby zgłaszania awarii

Zgłoszenia usterek

Wygeneruj kod QR dla lokalizacji, obiektu lub urządzenia. Po zeskanowaniu będą przekierowywać do prostego formularza zgłoszenia, a utworzone zgłoszenie zostanie powiązane ze zeskanowanym obiektem.

Platforma zgłoszeń

Udostępnij pracownikom wewnątrz twojej organizacji lub klientom link do ogólnego formularza zgłoszeń, aby w łatwy sposób i szybko mogli dodać zgłoszenie. Dostosuj formularz do swoich potrzeb dodając dodatkowe pola, które są istotne dla twojej firmy oraz ustaw ich wymagalność. Masz swoją stronę? Osadź formularz zgłoszeń na jednej ze stron i zacznij przyjmować zgłoszenia.

Zgłoszenia email

Dodawanie zgłoszeń za pomocą wiadomości email. Wystarczy przekierować pocztę, aby zacząć przyjmować zgłoszenia.

Dodawanie użytkowników

Załóż konta pracownikom, aby w łatwy sposób mogli dodać zgłoszenia oraz monitorować ich stan, a w razie potrzeby dodać komentarz i prowadzić korespondencje z technikami realizującymi zadanie.

Powiadamianie

Członkowie zespołu realizującego zgłoszenia dostaną powiadomienie email oraz push na swój smartphone przy każdym nowym zgłoszeniu.

Przypisywanie zgłoszeń

Automatycznie przypisuj zgłoszenia właściwym technikom na podstawie lokalizacji, środka trwałego lub innego obiektu, którego dotyczy zgłoszenie.