Zgłoszenie awarii

Nadanie biegu procesowi koordynacji usuwania awarii. Budowa wskaźników m.in. MTTR, MTBF, EPG.

Zarządzanie zadaniami

Zarządzaj zleceniami usunięcia awarii oraz zaplanuj zadania konserwacji zapobiegawczej za pomocą prostego w obsłudze oprogramowania Smart Maint.

Utrzymanie maszyn

SmartMaint to proste w użytkowaniu oprogramowanie wspierające utrzymanie środków trwałych, urządzeń, maszyn, sprzętu oraz narzędzi.

Magazyn części Just In Time

Moduł uczący się zaplanuje zakupy na rok wprzód uzyskując dostęp JIT. Od teraz nie tylko to, czego potrzeba do naprawy będzie dostępne od ręki, ale także nie będą ponoszone koszty przechowywania zbędnych podzespołów.

Minimalizacja przestojów

SmartMaint pozwala na rejestrację czasu pracy urządzeń , ich przestojów oraz planowanie prac serwisowych.

Zabłyśnij przed audytorem zewnętrznym

Plan kalibracji, przeglądów i innych czynności cyklicznych pozwoli spełnić najwyższe standardy zarządzania wymaganymi fabrycznie i homologacyjnie czynnościami.

System przywoławczy

Poprawa komunikacji między obszarem produkcji i działem utrzymania ruchu (technicy, brygadziści, odbiorcy robót), kontroli jakości czy magazynu. Wystarczy jedno kliknięcie operatora na panelu, aby przywołać odpowiednie osoby.

Dodatkowe funkcje

Jako osoba odpowiedzialna za wyniki chcesz uzyskać syntetyczny obraz na 1 kartce A4. Porównuj wyniki rok do roku, miesiąc do miesiąca. Motywuj ludzi realnymi danymi.
SmartMaint to kompleksowe narzędzie dla Twojej firmy. Sprawdź pełny potencjał.

Wybróbuj bez zobowiązań

14-dniowy, bezpłatny okres  próbny