Zarządzanie zadaniami

Zarządzaj zleceniami usunięcia usterek oraz awarii oraz zaplanuj zadania konserwacji zapobiegawczej za pomocą prostego oprogramowania SmartMaint – system CMMS.

Proste i łatwe zarządzanie parkiem maszynowym

Planowanie prewencyjne

Zorganizuj plany utrzymania maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym i je łatwo monitoruj i realizuj.

Wieloosobowa obsługa zadania

Proste zgłaszanie np. usterek, awarii  aż na 6 różnych sposobów! Konta zgłaszających są nielimitowane i bezpłatne.

Zgłoszenia email

Dodawanie zgłoszeń za pomocą wiadomości email. Wystarczy przekierować pocztę, aby zacząć przyjmować zgłoszenia.

Twórz harmonogramy

Okresowe przeglądy, inspekcje obiektów czy uruchomienie zakładu z listą kontrolną. Zaplanuj raz i zapomnij. System w odpowiednim momencie je stworzy i wyśle powiadomienia.

Monitoruj koszty realizacji

Wykorzystaj oprogramowanie do zarządzania zleceniami pracy aby mieć informacje poniesionych kosztach i czasie realizacji.

Automatyzacja procesów

Oszczędź czas i automatycznie przypisz zadania do właściwego technika.