Licencja

Jednorazowa opłata licencyjna zależna od liczby zainstalowanym modułów.

Wdrożenie i szkolenie

Jednorazowa opłata licencyjna. Zawiera 1 miesiąc roboczy zmian dedykowanych pod indywidualne wdrożenie SmartMaint. Prace powyżej, jeśli są wymagane zalecane są w ramach rozszerzeń.

Zdefiniowanie struktury zakładu produkcyjnego poprzez elastyczną strukturę hierarchiczną: wydziały, działy, linie.

Tworzenie użytkowników z przypisywaniem ról funkcjonalnych:

 • Administrator
 • Rewident księgowy
 • Dyrektor firmy
 • Majster/Kierownik
 • innego działu
 • Dyspozytor Inżynieria
 • Finanse Lider grupy
 • Kierownik utrzymania
 • ruchu Moderator
 • Operator Jakość
 • Superadministrator
 • Technik
 • Przejrzysta, wieloatrybutowa, ustrukturyzowana, pełna lista maszyn wraz z profilem maszyny ze zdjęciem oraz jej najważniejszymi atrybutami i możliwościami umożliwiającymi wykonanie najważniejszych operacji na maszynie lub urządzeniu.
 • Procedura dodania środka trwałego wraz z wygenerowaniem formularza otwarcia środka trwałego OT.
 • Procedura likwidacji środka trwałego z wygenerowaniem formularza likwidacji środka trwałego LT.

Zgłoszenie awarii maszyny do systemu poprzez system stacjonarny lub poprzez urządzenie mobilne poprzez zeskanowanie kodu QR maszyny.

Definiowanie kontroli jednorazowych Definiowanie okresowych przeglądów okresowych

 • Definiowanie kalibracji jednorazowych.
 • Definiowanie powtarzalnych kalibracji okresowych.

Picture organizacji maintenance w perspektywie miesiąca.

Picture organizacji maintenance w perspektywie rocznej.

Definiowanie obszarów odpowiedzialności technika.

Definiowanie obszarów odpowiedzialności brygadzisty.

Definiowanie obszarów odpowiedzialności operatora.

Definiowanie obszarów odpowiedzialności lidera grupy.

Standaryzacja zbioru indywidualnych przyczyn awarii dla wszystkich maszyn. Stworzenie jednoznacznych kodów przyczyn awarii, sprzyja zarządzaniu Lean Management.

Producenci
Dostawcy

 • Części – system uczący się w oparciu o rozkład Pareto części zamiennych stosowanych dla danej maszyny. Prewencyjna predykcja zasobu części na dany rok do danej maszyny, z rosnącą w czasie skutecznością, z wykorzystaniem AI
 • Purchase lists – generowanie listy zakupów części zamiennych
  Moduł umożliwia uczenie się i planowanie minimalnego magazynu części zamiennych pozwalającego na wymianę ich Just In Time (JIT, Lean Management).

Lejek efektywności:

 • Liniowy
 • Kolumnowy
 • Krzywe Beziera

Extended Piramyd Graphs

Raporty komparatywne dla dywizji, działów i linii z możliwością dynamicznego definiowania porównywanych obszarów – dane tabelaryczne oraz wykresy dla:

 • Liczba awarii
 • Liczba interwencji
 • Średni czas naprawy
 • Maszyny
 • Czas przestoju
 • AVG T1 Czas naprawy netto / T2 czas naprawy brutto w wybranym okresie i obszarze
 • ALDT średni czas opóźnienia naprawy w wybranym okresie i obszarze
 • MTTR łatwość utrzymania – średni czas naprawy – od powstania awarii do zgłoszenia do akceptacji w wybranym okresie i obszarze
 • MTBF średni czas między kolejnymi awariami w wybranym okresie i obszarze
 • Średni czas weryfikacji w wybranym okresie i obszarze
 • Dane mogą być wykorzystane jako bezpośrednia miara efektywności dla procesów Kaizen.

Backupowanie zrealizowanych przeglądów celem umożliwienia ich długookresowej dostępności np. w przypadku audytów N lat wstecz.

Backupowanie zrealizowanych kalibracji celem umożliwienia ich długookresowej dostępności np. w przypadku audytów N lat wstecz.

Backupowanie naprawionych awarii celem umożliwienia ich długookresowej dostępności np. w przypadku audytów N lat wstecz.

Ustawienia systemowe oprogramowania SmartMaint.

(P) – moduł podstawowy, (F) – moduł fakultatywny

Rozszerzenia

Rozszerzenia dedykowane na zamówienie. Wymaga wywiadu i inżynierii wymagań.
190 PLN netto / h, realizowane z użyciem systemu ticketowego Redmine / JIRA.

.

Utrzymanie bieżące

Maintenance systemu i support użytkowników
349 PLN netto / użytkownik miesięcznie.

Wybróbuj bez zobowiązań

14-dniowy, bezpłatny okres  próbny